AsystenciGłównym celem badania pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”, wyzwania będzie:

Ocena skuteczności i efektywności pełnienia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która zostanie dokonana poprzez::

  • opis, ocenę oraz porównanie uwarunkowań do sposobu funkcjonowania zindywidualizowanych form wparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w gminach województwa łódzkiego w kontekście efektywności i skuteczności we wspieraniu usamodzielnienia rodzin biologicznych i poprawiania ich zdolności do opieki oraz wychowania dzieci
  • sformułowanie zaleceń i rekomendacji w zakresie zwiększenia skuteczności i efektywności działań asystentów rodziny i rodzin wspierających

 

Raport System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny - pdf

System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny - mobi

System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny - epub